Świątecznie w Auto Ars. Godziny pracy między 23 grudnia 2017 a 1 stycznia 2018